Med hjärta

och kompetens

BehandlingRing

Välkommen till
Varbergs ungdomshem

Vi som arbetar på Falkenbergs ungdomshem är socionomer med steg-1 i psykodynamisk psykoterapi, och behandlingsassistenter med tidigare erfarenhet av statliga ungdomshem (SiS), privat och kommunal ungdomsverksamhet och ungdomshem, psykiatri, LSS, skol- och akutverksamhet. Vår målsättning är att skapa rätt stöd till rätt behov. Vårt ledord är med hjärta och kompetens och vi tror att inget fungerar utan det andra.

Behandling

Metod: personalen är utbildade i psykosocialt behandlingsarbete, steg-1 i psykodynamisk psykoterapi, miljöterapi, MI, Re-pulse, missbruk och neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar genom att vara raka, tydliga och omtänksamma. Vi arbetar med att skapa en relation som ska bära ett behandlingsarbete och beroende på problematik och ungdomens förmåga anpassar vi metod. Vi arbetar med att spegla ungdomen i våra egna upplevelser av händelser och beteende.

Lärakännafas: När ungdomen flyttat in har vi först en tid där vi lär känna varandra, bygger relation och ser vad som fungerar och vad som inte fungerar. Falkenbergs ungdomshem erbjuder ungdomar en trygg och lugn tillvaro i hemlik miljö. Behandlarna är erfarna, kompetenta och intresserade. I vardagen lär sig ungdomarna att följa de regler som behövs när man bor ihop. Ungdomarna lär sig att laga mat, städa och tvätta och det som behövs för att klara eget boende i framtiden. När ungdomen flyttar till hemmet har den först varit på studiebesök och fått veta allt om hemmet.

Analysfas: Sen går vi vidare med att förstå varför vissa saker inte fungerar och andra fungerar.

Behandlingsfas: Vi arbetar med relationen som förutsättning och främsta verktyg. Det är genom den vi får förtroende och ungdomen vågar öppna sig och lyssnar på vad vi säger. Varje ungdom har en behandlingsansvarig kontaktperson som har strukturerade samtal utifrån vårdplanens mål. Det kan vara av typen motiverande samtal, kognitiva övningar för att förändra invanda handlings- och tankemönster, mer psykodynamiskt strukturerade samtal om upplevda svårigheter, framtiden, familj, skola och önskan om förändring. Det viktiga i behandlingen är att relationen till behandlarna fungerar, så att ungdomen litar på och lyssnar på personalen. Vi gör därför mycket tillsammans för att så långt möjligt lära känna varandra. Vi arbetar delvis med miljöterapi genom att vi använder oss av miljön i huset som verktyg i att mötas i alla vardagliga situationer. Vi arbetar mycket med gruppen i gemensamma aktiviteter och gemensamma möten.

Konsolideringsfas: är den fas där interaktionen/behandlingen har givit effekt och man följer upp och stödjer i att upprätthålla den nya identiteten.

Utbildning: Ungdomarna går i högstadie, gymnasie eller har annan sysselsättning på dagarna och fokus är att ungdomarna skall komma vidare i livet och själva känna att de är på väg någonstans. Vi samarbetar med praktikplatser inom bygg och service och har tex ungdomar i lärlingsutbilding till snickare.

Utredning

Vi erbjuder psykologutredning, pedagogisk och neuropsykiatrisk utredning via konsulterande leg. psykolog, specialpedagog och leg psykiater. Vi erbjuder funktionsutredning kring hur ungdomen fungerar vad avser, ADL, social och kognitiv förmåga.

Kille som kör motorcross

Fritiden:

Vi arbetar med att skapa nya prosociala intressen och hobbys. I Falkenberg och Varberg finns gym, fotbollsklubbar och en skejtpark. På helgerna brukar vi göra aktiviteter som passar ungdomsgruppen såsom bio, gokart, konserter och köra cross. På vintern åker vi skidor och på sommaren gör vi resor ut i Europa med olika pedagogiska mål.

Om oss

Vi som arbetar på Varbergs ungdomshem är socionomer och behandlingsassistenter med tidigare erfarenhet av statliga ungdomshem (SiS), privat och kommunal ungdomsverksamhet och ungdomshem, psykiatri, LSS, skol- och akutverksamhet.

Vår målsättning är att skapa rätt stöd till rätt behov. Vårt ledord är med hjärta och kompetens och vi tror att inget fungerar utan det andra.

Vi har tillstånd från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) att bedriva verksamheten.

Peter Andersson-Piltz

Kontakt

Föreståndare

Peter Andersson-Piltz

  070-439 40 90

  peter@varbergsungdomshem.se